Chcem sa prihlásiť

Chcem sa prihlásiťAko postupovať keď sa chcem prihlásiť na kurz

Ak ste si vybrali konkrétny vzdelávací program môžete sa prihlásiť priamo vyplnením prihlášky na našej web stránke. Po prijatí prihlášky Vám mailom potvrdíme jej akceptáciu formou akceptačného listu, v ktorom uvedieme tiež podrobné informácie o priebehu realizácie Vami vybraného kurzu. Odoslaním prihlášky potvrdzujete zároveň svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami našej spoločnosti.

Spôsob úhrady kurzovného

Kurzovné (účastnícky poplatok) môžete uhradiť bankovým prevodom na náš účet: 4220224602/3100 vedený vo VOLKSBANK Slovensko, a. s. Údaje k platbe Vám zašleme v akceptačnom liste. Úhradu je potrebné realizovať najneskôr 5 dní pred termínom zahájenia kurzu.

Vzhľadom na obmedzený počet účastníkov kurzu Vám odporúčame potvrdiť svoju účasť na kurze včasnou úhradou účastníckeho poplatku. V prípade naplnenia kapacity kurzu si vyhradzujeme právo navrhnúť Vám iný termín realizácie.

 

 

 

© 2010 TM Consulting
Sídlo: Dolnohorská 26, 949 01 Nitra
Office Nitra: Novozámocká 165, 949 05 Nitra, tel./fax: +421 37 65 82 062
certop