Manažérska akadémia

MANAŽÉRSKA AKADÉMIAVzdelávanie tímlídrov, supervízorov, líniových manažérov, výrobných majstrov.

  

MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA AJ NA JEDNOTLIVÉ MODULY

MOŽNOSŤ OTVORENIA AJ PRIAMO VO VAŠOM PODNIKU

  

Vzdelávanie rozdelené do dvoch semestrov.

1. SEMESTER

  • efektívna komunikácia a asertivita
  • vedenie ľudí a motivácia
  • konflikty a ich riešenie v praxi
  • follow-up (praktický workshop)

2. SEMESTER

  • manažérske nástroje v praxi - delegovanie, kontrola, hodnotenie
  • time manažment, zvládanie stresu a záťažových situácií
  • prezentačné zručnosti
  • follow-up (praktický workshop)

 

Organizácia vzdelávania:  1 SEMESTER (4 moduly t.j. 8 dní)

                                      1 MODUL= 1 TÉMA = 2 DNI (tréningový deň = 8 vyučovacích hodín)

                                      TRVANIE ŠTÚDIA (2 semestre, max. 10 mesiacov)

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2010 TM Consulting
Sídlo: Dolnohorská 26, 949 01 Nitra
Office Nitra: Novozámocká 165, 949 05 Nitra, tel./fax: +421 37 65 82 062
certop