Otvorené kurzy : INTERNETOVÝ OBCHOD

INTERNETOVÝ OBCHOD 

 

 

 

 

 

 

 

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

 

 

Kurz je určený pre uchádzačov o zamestnanie o zamestnanie, ktorí chcú získať alebo prehĺbiť si vedomosti v oblasti obchodu a služieb s dôrazom na internetový obchod a e-marketing. Absolventi kurzu:

  • získajú vedomosti z oblasti ekonomicky obchodu a služieb,
  • oboznámia sa s právnou úpravou podnikania v oblasti obchodu a služieb a úpravou dodávateľsko-odberateľských vzťahov,
  • budú poznať moderné trendy marketingu s dôrazom na e-marketing,
  • osvoja si základy tvorby web stránok pre internetový obchod
  • oboznámia sa s možnosťami využitia Internetu jako odbytovej a komunikačnej margetingovej cesty.

 

 

OBSAHOVÉ ZAMERANIE

Ekonomická agenda v obchode a službách

Právo v obchode a službách

Manažment predaja

Základy marketingu

Marketingová komunikácia

Internetový marketing

Tvorba webovej stránky pre internetový obchod

Sťažnosti a reklámácie

Starostlivosť o zákazníka

 

 

ROZSAH KURZU

168  vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút)

Vyučovanie v pracovných dňoch v rozsahu 8 vyuč. hodín/deň, celkovo 21 dní.

   

MIESTO REALIZÁCIE

Kurz bude realizovaný v územnom obvode Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Miesto realizácie je v dosahu MHD.

 

 

NÁŠ PRÍSTUP KU VZDELÁVANIU

  • orientácia na potreby klienta,
  • vzdelávanie realizované intenzívnou formou s využitím moderných vyučovacích metód a foriem,
  • sada študijných materiálov a písacích potrieb pre každého klienta bezplatne,
  • follow up aktvity t.j. pokurzové bezplatné konzultačné a poradenské služby vo vybraných oblastiach po dobu 6 mesiacov po ukončení kurzu.

 

 

KONTAKT

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Mgr. Dana Čilliková, 0915 780 484, dcillikova@tmconsulting.sk

   

AKREDITÁCIA

Potvrdenie o akreditácii: Obchodný manažment

Číslo potvrdenia: 1790/2012/49/3

Potvrdenie vydalo Ministerstvo školstva SR dňa 14. mája 2012

© 2010 TM Consulting
Sídlo: Dolnohorská 26, 949 01 Nitra
Office Nitra: Novozámocká 165, 949 05 Nitra, tel./fax: +421 37 65 82 062
certop