Otvorené kurzy : KURZ OPATROVANIA

KURZ OPATROVANIA 

 

 

 

 

 

 

  

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Kurz je určený pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa chcú uplatniť v opatrovateľskej starostlivosti o starých, chorých, fyzicky a mentálne postihnutých klientov v rôznych inštitúciách zabezpečujúcich sociálne služby.

Účastníci získajú odborné vedomosti a zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre prácu opatrovateľa a budú pripravení na zvládanie osobnej práce s klientom. Kurz sa tiež orientuje na rozvoj sociálnych kompetencií účastníkov s cieľom zlepšenia vzťahov medzi klientom a opatrovateľom, aby opatrovateľ vedel pochopiť ťažkosti chorého, aby bol duševne vyrovnaný, dokázal sa správať taktne a aby bol pripravený na zvládnutie psychickej záťaže, ktorú táto práca obnáša. Absolvent kurzu spĺňa kvalifikačné požiadavky na vykonávanie práce opatrovateľ/opatrovateľka v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ.

 

 

OBSAHOVÉ ZAMERANIE

Organizácia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti

Anatómia ľudského tela

Zdravoveda

Starostlivosť o klienta

Hygiena

Výživa

Psychologické aspekty starostlivosti o klientov

Prvá pomoc

Právne normy

Prax v zariadení sociálnych služieb

 

 

ROZSAH KURZU

224  vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút)

Vyučovanie v pracovných dňoch v rozsahu 8 vyuč. hodín/deň, celkovo 28 dní.

   

MIESTO REALIZÁCIE

Kurz bude realizovaný v územnom obvode Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Miesto realizácie je v dosahu MHD.

 

 

NÁŠ PRÍSTUP KU VZDELÁVANIU

  • orientácia na potreby klienta,
  • vzdelávanie realizované intenzívnou formou s využitím moderných vyučovacích metód a foriem,
  • sada študijných materiálov a písacích potrieb pre každého klienta bezplatne,
  • follow up aktvity t.j. pokurzové bezplatné konzultačné a poradenské služby vo vybraných oblastiach po dobu 6 mesiacov po ukončení kurzu.

 

 

KONTAKT

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Mgr. Dana Čilliková, 0915 780 484, dcillikova@tmconsulting.sk

   

AKREDITÁCIA

Číslo spisu: 173/2011-I/20, číslo záznamu 27486/2011

Potvrdenie vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dňa 14. 12. 2011 s platnosťou od 29.12.2011

© 2010 TM Consulting
Sídlo: Dolnohorská 26, 949 01 Nitra
Office Nitra: Novozámocká 165, 949 05 Nitra, tel./fax: +421 37 65 82 062
certop