Otvorené kurzy : OBCHODNÝ MANAŽMENT - Príprava na podnikanie a zamestnanie v obchode a službách

OBCHODNÝ MANAŽMENT - Príprava na podnikanie a zamestnanie v obchode a službách



 

 

 

 PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

 Kurz je určený pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí chcú začať podnikať,  alebo pracovať v oblasti obchodu a služieb.

Absolventi kurzu:

  • získajú vedomosti z oblasti ekonomiky obchodu a služieb,
  • budú poznať postupy a povinnosti súvisiace so založením firmy,
  • oboznámia  sa s  relevantnými  právnymi  predpismi v oblasti obchodu a služieb,
  • spoznajú    faktory   ovplyvňujúce   nákupné     správanie    zákazníka a dokážu prakticky aplikovať moderné trendy starostlivosti o zákazníka,
  • pod vedení lektora sa naučia ako vypracovať vlastný podnikateľský plán.

 OBSAHOVÉ ZAMERANIE

  Ekonomická agenda v obchode a službách – 24 hodín

  Manažment založenia firmy – 16 hodín

  Podnikateľský plán – 16 hodín

  Manažment predaja – 16 hodín

  Starostlivosť o zákazníka – 16 hodín

  Sťažnosti a reklamácie – 16 hodín

  Právo v obchode a službách – 16 hodín

 ROZSAH KURZU

120 vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút) Vyučovanie v pracovných dňoch 8:00 – 14:30, celkovo 15 dní.

  MIESTO REALIZÁCIE

  Podľa požiadavky klienta

 TERMÍN KONANIA

  Podľa požiadavky klienta

 KONTAKT

   Mgr. Dana Čilliková, 0915 780 484, dcillikova@tmconsulting.sk

  NÁŠ PRÍSTUP KU VZDELÁVANIU

  • orientácia na potreby klienta,
  • vzdelávanie realizované intenzívnou formou s využitím moderných vyučovacích metód a foriem,
  • študijné materiály a písacie potreby pre každého klienta bezplatne. 

 SPÔSOB UKONČENIA

 Osvedčenie o získanom vzdelaní

 AKREDITÁCIA

 Potvrdenie o akreditácii: Obchodný manažment Číslo potvrdenia: 1790/2012/49/3 Potvrdenie vydalo Ministerstvo školstva SR dňa 14. mája 2012

 
    

          

© 2010 TM Consulting
Sídlo: Dolnohorská 26, 949 01 Nitra
Office Nitra: Novozámocká 165, 949 05 Nitra, tel./fax: +421 37 65 82 062
certop