REPAS - Príprava pre trh práce : HYGIENICKÉ MINIMUM Odborná spôsobilosť pre prácu v potravinárstve

HYGIENICKÉ MINIMUM Odborná spôsobilosť pre prácu v potravinárstvePRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Kurz je určený pre uchádzačov o zamestnanie o zamestnanie, ktorí chcú nájsť pracovné uplatnenie v prevádzkach vyžadujúcich odbornú spôsobilosť pre prácu v potravinárstve. Absolventi kurzu:

  • získajú vedomosti z oblasti ekonomiky obchodu a služieb a oboznámia sa so základnými právnymi predpismi v oblasti obchodu a služieb,
  • dokážu identifikovať potreby zákazníka a poznajú faktory ovplyvňujúce spotrebné správanie zákazníka, poznajú a dokážu prakticky aplikovať moderné trendy starostlivosti o zákazníka,
  • získajú informácie o hygiene potravín, ich spracovania, skladovania a predaja.

 

 

OBSAHOVÉ ZAMERANIE

Ekonomická agenda v obchode a službách

Právo v obchode a službách

Manažment predaja

Starostlivosť o zákazníka

Hygienické minimum - príprava na skúšku odbornej spôsobilosti pre prácu v potravinárstve

 

 

ROZSAH KURZU

88  vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút)

Vyučovanie v pracovných dňoch v rozsahu 8 vyuč. hodín/deň, celkovo 11 dní.

   

MIESTO REALIZÁCIE

Kurz bude realizovaný v územnom obvode Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Miesto realizácie je v dosahu MHD.

 

 

VZDELÁVANIU NÁŠ KU  PRÍSTUP

  • orientácia na potreby klienta,
  • vzdelávanie realizované intenzívnou formou s využitím moderných vyučovacích metód a foriem,
  • sada študijných materiálov a písacích potrieb pre každého klienta bezplatne,
  • bezplatné občerstvenie počas vyučovania (káva, čaj),
  • možnosť poskytnúť príspevok na cestovné,
  • follow up aktvity t.j. pokurzové bezplatné konzultačné a poradenské služby vo vybraných oblastiach po dobu 6 mesiacov po ukončení kurzu.

 

 

KONTAKT

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Mgr. Dana Čilliková, 0915 780 484, dcillikova@tmconsulting.sk

   

AKREDITÁCIA

Potvrdenie o akreditácii: Obchodný manažment

Číslo potvrdenia: 1790/2012/49/3

Potvrdenie vydalo Ministerstvo školstva SR dňa 14. mája 2012

© 2010 TM Consulting
Sídlo: Dolnohorská 26, 949 01 Nitra
Office Nitra: Novozámocká 165, 949 05 Nitra, tel./fax: +421 37 65 82 062
certop