REPAS - Príprava pre trh práce : OBCHODNÝ MANAŽMENT - LOGISTIKA, SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO s aplikáciou na PC a s hygienickým preukazom

OBCHODNÝ MANAŽMENT - LOGISTIKA, SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO s aplikáciou na PC a s hygienickým preukazomrozsah vzdelávania: 156 vyuč. hodín/20 dní

 PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Cieľom kurzu je teoretická a praktická príprava uchádzačov o zamestnanie pre prácu v oblasti logistiky a skladového hospodárstva. Obsahom kurzu je odborné teoretické a praktické vzdelávanie zamerané na získanie a rozvoj komplexu poznatkov v oblasti skladového hospodárstva, logistiky, využitia PC v skladovej evidencii a vedenia ekonomickej agendy v skladovom hospodárstve.

 OBSAHOVÉ ZAMERANIE

  • Ekonomická agenda v obchode a službách
  • Právo v obchode a službách
  • Logistika
  • Skladové hospodárstvo
  • Softvérové aplikácie v obchode a službách
  • hygienické minimum - príprava na skúšku odbornej spôsobilosti

 ROZSAH KURZU

 156 vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút) Vyučovanie v pracovných dňoch v rozsahu 8 vyuč. hodín/deň, celkovo 15 dní.

  MIESTO REALIZÁCIE

 Kurz bude realizovaný v územnom obvode Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Miesto realizácie je v dosahu MHD.

 TERMÍN REALIZÁCIE

 Podľa požiadavky klienta

 NÁŠ PRÍSTUP KU VZDELÁVANIU

  • orientácia na potreby klienta,
  • vzdelávanie realizované intenzívnou formou s využitím moderných vyučovacích metód a foriem,
  • sada študijných materiálov a písacích potrieb pre každého klienta bezplatne,
  • follow up aktvity t.j. pokurzové bezplatné konzultačné a poradenské služby vo vybraných oblastiach po dobu 6 mesiacov po ukončení kurzu.

  KONTAKT

 V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Mgr. Dana Čilliková, 0915 780 484, dcillikova@tmconsulting.sk

 AKREDITÁCIA

 Potvrdenie o akreditácii: Obchodný manažment Číslo potvrdenia: 1790/2012/49/3 Potvrdenie vydalo Ministerstvo školstva SR dňa 14. mája 2012

 

         

© 2010 TM Consulting
Sídlo: Dolnohorská 26, 949 01 Nitra
Office Nitra: Novozámocká 165, 949 05 Nitra, tel./fax: +421 37 65 82 062
certop