Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojovVšetko záleží od ľudí

Ľudské zdroje sú podstatným determinantom rozvoja firiem a organizácií. Investície do nich sú investíciami pre budúcnosť. Ponúkame Vám analýzu stavu a potrieb v oblasti ľudských zdrojov a realizáciu programov zameraných na:

Firemný rozvoj

 • Analýzy tréningových potrieb
 • Tvorba vzdelávacích plánov
 • Personálny a manažérsky audit
 • Personálne poradenstvo
 • Výber zamestnancov
 • Tvorba systémov hodnotenia pracovného výkonu
 • Assesment centrum
 • Development centrum
 • Individuálne poradenstvo a coaching
 • Prieskum spokojnosti zamestnancov

Outplacement

 • Programy starostlivosti o zamestnancov pred prepustením
 • Psychologická pomoc
 • Posúdenie predpokladov hľadania ďalšej práce
 • Tréningové programy zamerané na presadenie sa na trhu práce
© 2010 TM Consulting
Sídlo: Dolnohorská 26, 949 01 Nitra
Office Nitra: Novozámocká 165, 949 05 Nitra, tel./fax: +421 37 65 82 062
certop