Vzdelávacia agentúra | TM Consulting

Dôverujte nám

V každom ľudskom snažení je úspech závislý od vedomostí a schopnosti využiť najnovšie informácie na dosiahnutie cieľa. Vedieť a poznať znamená často presadiť sa, zabezpečiť perspektívu a prosperitu pre všetkých, ktorí sú nám zverení.

© 2010 TM Consulting
Sídlo: Dolnohorská 26, 949 01 Nitra
Office Nitra: Novozámocká 165, 949 05 Nitra, tel./fax: +421 37 65 82 062
certop