Našou odmenou je Váš úspech.

Pomôžeme vám na vašej ceste k osobnému a profesijnému rastu.

Náš prístup

Aktuálne termíny

Kurz Termín Miesto Forma Cena

Personalistika a mzdy s aplikáciou na PC

18.06.2024 - 28.06.2024 Online Denný 240,00 € Prihlásiť sa

Manažérske vzdelávanie vedúcich zamestnancov

18.06.2024 - 25.06.2024 Online Denný 300,00 € Prihlásiť sa

Zvládanie stresu a prevencia syndrómu vyhorenia

18.06.2024 - 24.06.2024 Denný 480,00 € Prihlásiť sa

Vedenie ľudí a motivácia

18.06.2024 - 24.06.2024 Denný 480,00 € Prihlásiť sa

Logistika štandard

18.06.2024 - 12.07.2024 Online Denný 960,00 € Prihlásiť sa