Manažment a podnikanie

Budovanie zákazníckych vzťahov

Spokojní zákazníci sú pre každú firmu kľúčom k úspechu.

Forma

 • Denný

Pre koho je program určený

Spokojní zákazníci sú pre každú firmu kľúčom k úspechu. Využite príležitosť a prihláste sa na intenzívny kurz Budovanie zákazníckych vzťahov, počas ktorého získate poznatky o tom, ako efektívne budovať trvalé a hodnotné zákaznícke vzťahy, zistíte ako správne identifikovať potreby a očakávania zákazníkov, naučíte sa rozvíjať komunikačné zručnosti a schopnosti riešiť konflikty a vytvárať stratégie na udržanie si verných zákazníkov a zvyšovanie spokojnosti.

Obsahové zameranie

 • Vzťahy na pracovisku – vnútorný zákazník
  Atmosféra a vzťahy na pracovisku.
  Princípy a zásady fungovania modelu orientácie na vnútorného zákazníka, budovanie efektívnych vzťahov medzi zamestnancami organizácie ako predpoklad poskytovania kvalitných služieb externým zákazníkom – hosťom.
 • Spoločenská obratnosť v komunikácii s hosťom
  Slušnosť, ohľaduplnosť, prejavy záujmu a korektnosť v prístupe k zákazníkom.
 • Tréning komunikačných zručností v súvislosti so schopnosťou vedieť presadiť oprávnenú požiadavku a korektne odmietať
 • Nácvik asertívnych techník komunikácie so zákazníkom
  Zvládanie nátlaku a manipulácie.
  Schopnosť sebaovládania a sebakontroly.
 • Kľúčové schopnosti potrebné pre spoluprácu
  Vyhýbanie sa konfrontácii s hosťom.
  Simulácia reálnych situácií a tréning očakávaných reakcií.
 • Klienting
  Princípy klientingu.
  Zlaté pravidlá starostlivosti a budovania vzťahov so zákazníkom.
  Emocionálna inteligencia a kompetentnosť.
 • Tréning emočnej gramotnosti
  Poznanie základnej škály emócií.
  Rozpoznanie emočného stavu zákazníkov.
  Naladenie sa na pocity a priania hostí a riešenie ich požiadaviek.
 • Tipy ako zvýšiť obľúbenosť a ako pozitívne ovplyvniť svojho zákazníka

Rozsah vzdelávacieho programu

 • 16 hodín | 2 dni

Miesto realizácie

Podľa požiadavky

 • Prezenčné otvorené kurzy
 • Online otvorené kurzy
 • Uzavreté vnútrofiremné tréningy

Spôsob ukončenia

 • Certifikát o absolvovaní tréningového programu.

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • orientácia na potreby klienta, profesionálna príprava pre potreby praxe,
 • vzdelávanie realizované lektorom z praxe, intenzívnou formou s využitím moderných  vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora,
 • študijné materiály v cene.

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, info@tmconsulting.sk

Rozsah kurzu 16 hodín

Najbližší termín 17.06.2024

Cena 480,00 EUR s DPH

Prihlásiť sa

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117info@tmconsulting.sk