Manažment a podnikanie

Podpora tímovej kooperácie

Objavte s našou spoluprácou nový spôsob, ako budovať silné tímy, zlepšiť kooperáciu medzi pracoviskami a dosahovať skvelé výsledky spoločne.

Forma

 • Denný

Pre koho je program určený

Objavte s našou spoluprácou nový spôsob, ako budovať silné tímy, zlepšiť kooperáciu medzi pracoviskami a dosahovať skvelé výsledky spoločne.
Absolvovaním kurzu Podpora tímovej kooperácie získate zlepšené komunikačné schopnosti, posilníte tímového ducha, získate nástroje pre konštruktívne riešenie konfliktov a vytvorenie harmonickej pracovnej atmosféry, objavíte stratégie a postupy k úspešnej spolupráci.

Obsahové zameranie

 • Sebapoznanie a poznanie iných
  Vnímanie odlišností a ich využitie pre efektívnu spoluprácu
 • Analýza vlastných silných stránok a možnosti rozvoja kooperatívnych schopností
 • Rozdiely medzi skupinou a tímom a identifikácia charakteristík vlastného tímu a formulácia očakávaní
 • Prejavy vyspelého tímu a identifikácia potrebných krokov pre dosiahnutie vyspelého štádia v reálnom tíme
 • Možné zlepšenia systému kooperácie medzi pracoviskami
  Odporúčania pre oblasť vzájomnej komunikácie
  Poskytovanie podpory v rámci pracoviska
  Ústretové a kooperatívne jednanie medzi pracoviskami navzájom
  Spolupodieľanie sa na zvyšovaní úrovne firemnej kultúry, upevnenie pocitu identifikácie so zamestnávateľskou organizáciou
 • Rozdiely medzi jednosmernou a obojsmernou komunikáciou, konštruktívny prenos informácií
  Vybrané komunikačné zručnosti ako nástroj efektívnejšej komunikácie /verbálna komunikácia, kladenie otázok, aktívne počúvanie, parafrázovanie, smart rozhovor, neverbálna komunikácia/
 • Asertívne správanie ako nástroj predchádzania a riešenia náročných situácií v tíme
  Oboznámenie so základnými asertívnymi právami
  Precvičovanie zručnosti presadzovania oprávnenej požiadavky v práci manažéra
  Odmietanie neprijateľných požiadaviek
  Dávanie konštruktívnej kritiky
  Prijímanie oprávnenej a neoprávnenej kritiky
  Určovanie pracovných priorít

Rozsah vzdelávacieho programu

 • 16 hodín | 2 dni

Miesto realizácie

Podľa požiadavky

 • Prezenčné otvorené kurzy
 • Online otvorené kurzy
 • Uzavreté vnútrofiremné tréningy

Spôsob ukončenia

 • Certifikát o absolvovaní tréningového programu.

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • orientácia na potreby klienta, profesionálna príprava pre potreby praxe,
 • vzdelávanie realizované lektorom z praxe, intenzívnou formou s využitím moderných  vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora,
 • študijné materiály v cene.

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, info@tmconsulting.sk

Rozsah kurzu 16 hodín

Najbližší termín 17.06.2024

Cena 480,00 EUR s DPH

Prihlásiť sa

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117info@tmconsulting.sk