foto-vyucovanie

Ako prebieha vyučovanie?

Využite dostupné možnosti cez rôzne projekty získať príspevok na vzdelávanie až do výšky 100% kurzovného.

foto-riadenie-rozvoj

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov

Interaktívne vzdelávacie a tréningové programy navrhnuté a realizované v súlade s požiadavkami klienta