Manažment a podnikanie

Business akadémia

Kurz je určený pre všetkých, ktorí chcú začať podnikať a potrebujú získať komplexný prehľad o procese založenia firmy a zručnosti potrebné pre úspešný štart vlastného podnikania.

Miesto

 • Online

Forma

 • Denný
 • Večerný

Pre koho je program určený

Kurz je určený pre všetkých, ktorí chcú začať podnikať a potrebujú získať komplexný prehľad o
procese založenia firmy a zručnosti potrebné pre úspešný štart vlastného podnikania.
Účastníci kurzu získajú podrobný prehľad o procesoch zakladania a rastu vlastnej firmy, pričom budú
mať príležitosť rozvíjať svoje podnikateľské schopnosti a kompetencie. Okrem teórie účastníci získajú praktické zručnosti v oblasti tvorby vlastného podnikateľského plánu, analýzy trhu a konkurencie, vypracovania marketingovej stratégie, finančného plánovania a riadenia firmy.
Kurz predstavuje ideálnu príležitosť pre tých, ktorí sa chcú úspešne pustiť do vlastného podnikania.
Výučba je zabezpečená on-line formou lektorom z praxe v reálnom čase.
Účastníci majú možnosť komunikovať s lektorom a konzultovať problémy.

Obsahové zameranie

Základy podnikania a právne minimum

Podnikateľský plán. Marketingová stratégia. Finančné plánovanie a riadenie. Právne aspekty podnikania. Daňová problematika.

Založenie firmy

Výber formy podnikania. Registrácia firmy. Živnostenské oprávnenie. Povolenia a licencie.

Financovanie firmy

Vlastné zdroje financovania. Externé zdroje financovania. Podnikateľské granty a dotácie. Príspevky na podnikanie.

Marketing a predaj

Marketingové stratégie a nástroje. Budovanie značky. Online marketing. Predajné techniky.

Manažment a riadenie firmy

Strategické plánovanie. Organizačná štruktúra. Motivácia a riadenie zamestnancov. Manažérske nástroje a techniky.

Podnikateľské príležitosti

Identifikácia podnikateľských príležitostí. Hodnotenie podnikateľských nápadov. Podnikateľský inkubátor.

Networking a podpora podnikania

Networkingové aktivity. Podnikateľské združenia Inštitúcie na podporu podnikania.

Daňová optimalizácia

Daňové povinnosti, daňové úľavy a výnimky. DPH a odvody

Prípadové štúdie

Prezentácie úspešných podnikateľských plánov. Diskusia o skúsenostiach a problémoch podnikateľov. Zostavenie vlastného podnikateľského plánu.

Rozsah vzdelávacieho programu

 • 40 vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút)
 • Denná forma | v pracovných dňoch | 8:30 – 15:00 | celkovo 5 dní.
 • Večerná forma | v pracovných dňoch | 17:00 – 20:00 | celkovo 10 dní.

Spôsob ukončenia

 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • orientácia na potreby klienta, profesionálna príprava pre potreby praxe,
 • vzdelávanie realizované lektorom z praxe, intenzívnou dennou formou s využitím moderných on-line vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora,
 • každý účastník získa bezplatný prístup k učebným materiálom, prezentáciám a cvičným úlohám na obdobie 3 mesiacov po skončení kurzu,
 • videoarchív – videozáznamy z jednotlivých dní zadarmo ešte 3 mesiace po skončení kurzu.

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, info@tmconsulting.sk

Rozsah kurzu 40 hodín

Najbližší termín 24.06.2024

Cena 600,00 EUR s DPH

Prihlásiť sa

Ďalšie termíny

25.06.2024

02.09.2024

09.09.2024

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117info@tmconsulting.sk