Kurz Termín Miesto Forma Cena

Vedenie ľudí a motivácia

18.06.2024 - 24.06.2024 Denný 480,00 € Prihlásiť sa

Logistika štandard

18.06.2024 - 12.07.2024 Online Denný 960,00 € Prihlásiť sa

Personalistika a mzdy s aplikáciou na PC

18.06.2024 - 28.06.2024 Online Denný 240,00 € Prihlásiť sa

Manažérske vzdelávanie vedúcich zamestnancov

18.06.2024 - 25.06.2024 Online Denný 300,00 € Prihlásiť sa

Zvládanie stresu a prevencia syndrómu vyhorenia

18.06.2024 - 24.06.2024 Denný 480,00 € Prihlásiť sa

Rozvoj predajných zručností

19.06.2024 - 25.06.2024 Denný 360,00 € Prihlásiť sa

Efektívna komunikácia a asertivita

19.06.2024 - 25.06.2024 Denný 480,00 € Prihlásiť sa

Projektový manažment komplex

24.06.2024 - 08.08.2024 Online Večerný 1 500,00 € Prihlásiť sa

Business akadémia

24.06.2024 - 18.07.2024 Online Večerný 600,00 € Prihlásiť sa

Projektový manažment štandard

24.06.2024 - 18.07.2024 Online Večerný 900,00 € Prihlásiť sa