IT kurzy

Chat GPT, umelá inteligencia a jej praktické využitie

Ponorte sa s nami do fascinujúceho sveta umelej inteligencie a odhaľte jej praktické využitie v reálnom živote. Chat GPT a umelá inteligencia (AI) ponúkajú širokú škálu možností a sféry využitia.

Miesto

 • Online

Forma

 • Denný
 • Večerný

Pre koho je program určený

Ponorte sa s nami do fascinujúceho sveta umelej inteligencie a odhaľte jej praktické využitie v reálnom živote. Chat GPT a umelá inteligencia (AI) ponúkajú širokú škálu možností a sféry využitia. Kurz je určený všetkým účastníkom, ktorí sa chcú dozvedieť viac o umelej inteligencii, jej fungovaní a chcú si rozšíriť svoje znalosti a zručnosti v tejto oblasti.

Využite príležitosť získať náskok v dnešnom digitálnom svete.

Kurz prebieha formou online interaktívnych lekcií v reálnom čase s lektorom, ktorý má bohaté praktické skúsenosti.
Počas kurzu budete mať možnosť:
 • Priamo komunikovať s lektorom a klásť mu otázky.
 • Konzultovať s lektorom konkrétne problémy a prípady z praxe.
 • Získať individuálnu spätnú väzbu od lektora.

Obsahové zameranie programu

 • Úvod do umelej inteligencie
  Vysvetlenie pojmu umelej inteligencie a jej základných princípov.
 • Základné techniky umelej inteligencie
  Strojové učenie: učenie sa z dát. Hlboké učenie: viacvrstvové neurónové siete. Príklady jednoduchých algoritmov a ich aplikácií.
 • Príklady v praxi
  Hlasové asistentky: Ako pracovať s hlasovými povelmi so Siri, Google Assistant a Amazon Alexa v mobilných zariadeniach. Odporúčacie systémy: Personalizované odporúčania v online službách. Rozpoznávanie obrazu: Rozpoznávanie tvárí vo fotografiách a kategorizovanie obsahu. Automatizácia procesov: Zvyšovanie efektivity a zníženie nákladov automatizácie opakujúcich sa úloh a procesov. Diagnostika chorôb: V medicíne na analýzu lekárskych obrazov a klinických údajov na diagnostiku chorôb. Predikcia trendov a analýza dát: Umelá inteligencia pre analýzu obchodných dát a predikcie budúcich trendov v obchodných a finančných aplikáciách.
 • Práca s konkrétnymi službami umelej inteligencie
  ChatGPT. Google Gemini. Microsoft AI. Copilot a ďalšie.
 • Spoločenské a etické otázky
  Dôsledky automatizácie práce a potenciálna strata pracovných miest. Otázky súkromia a bezpečnosti v súvislosti s AI. Etické rozhodovanie v oblasti umelej inteligencie.
 • Perspektívy budúcnosti
  Možnosti ďalšieho rozvoja AI a jej vplyv na náš život. Diskusia o tom, ako sa môžeme pripraviť na budúcnosť s AI.

Rozsah vzdelávacieho programu

 • 20 hodín (1 hodina = 45 minút)
 • Denná forma realizácie|4 x 5 hodín | vyučovacie dni PON – PIA | 8:30 – 11:30
 • Večerná forma realizácie |4 x 5 hodiny | vyučovacie dni PON – ŠTV| 17:00 – 20:15

Spôsob ukončenia

 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • orientácia na potreby klienta, profesionálna príprava pre potreby praxe,
 • vzdelávanie realizované lektorom z praxe, intenzívnou formou s využitím moderných on-line vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora,
 • každý účastník získa bezplatný prístup k učebným materiálom, prezentáciám a cvičným úlohám na obdobie 6 mesiacov po skončení kurzu,
 • videoarchív – videozáznamy z jednotlivých dní zadarmo na 6 mesiacov po skončení kurzu.

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, info@tmconsulting.sk

Rozsah kurzu 20 hodín

Najbližší termín 10.06.2024

Cena 300,00 EUR s DPH

Prihlásiť sa

Ďalšie termíny

17.06.2024

02.09.2024

09.09.2024

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117info@tmconsulting.sk