Manažment a podnikanie

Efektívna komunikácia a asertivita

Získajte zručnosti pre úspešnú komunikáciu v dnešnom dynamickom pracovnom prostredí.

Forma

 • Denný

Pre koho je program určený

Získajte zručnosti pre úspešnú komunikáciu v dnešnom dynamickom pracovnom prostredí.
Intenzívny kurz Efektívna komunikácia a asertivita vám ponúka prehľad kľúčových aspektov efektívnej komunikácie na pracovisku; zvýšenie kompetencií v oblasti e-mailovej komunikácie; zvládnutie efektívnej komunikácie v hybridnom prostredí; získanie zručností presviedčania a argumentovania a taktiež praktické precvičovanie komunikačných zručností.
Náš kurz má pre vás hneď niekoľko prínosov: zvýšenie efektivity komunikácie a spolupráce na pracovisku; zlepšenie medziľudských vzťahov a budovanie tímu; posilnenie vyjednávacích a prezentačných zručností; zníženie počtu nedorozumení a konfliktov; zvýšenie produktivity a dosiahnutie lepších výsledkov.
Investujte do vášho rozvoja.

Obsahové zameranie

 • Efektívna komunikácia na pracovisku
  Profesionalita zamestnanca
 • Interpersonálna komunikácia – rozvoj komunikačných zručností
  Neverbálne prejavy správania
  Verbálna komunikácia, komunikačné kanály
  Prijímanie informácií, aktívne počúvanie
  Techniky kladenia otázok, reagovanie na otázky
  Chyby posudzovania, spätná väzba
 • E-mailová komunikácia
  Základné pravidlá pri komunikácii prostredníctvom emailu
  Špecifiká komunikácie cez email
 • Hybridná kancelária
  Základné princípy a špecifiká pri virtuálnej komunikácii
  Zásady efektívnej virtuálnej komunikácie
 • Presviedčanie a argumentácia, asertívne správanie
  Práca s námietkami
  Prekonávanie námietky – cena
  Nátlakové taktiky a ich zvládanie
  SWOT analýza firmy, produktu, konkurencie
 • Modelovanie a prehrávanie priebehu konkrétneho rozhovoru

Rozsah vzdelávacieho programu

 • 16 hodín | 2 dni

Miesto realizácie

Podľa požiadavky

 • Prezenčné otvorené kurzy
 • Online otvorené kurzy
 • Uzavreté vnútrofiremné tréningy

Spôsob ukončenia

 • Certifikát o absolvovaní tréningového programu.

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • orientácia na potreby klienta, profesionálna príprava pre potreby praxe,
 • vzdelávanie realizované lektorom z praxe, intenzívnou formou s využitím moderných  vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora,
 • študijné materiály v cene.

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, info@tmconsulting.sk

Rozsah kurzu 16 hodín

Najbližší termín 19.06.2024

Cena 480,00 EUR s DPH

Prihlásiť sa

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117info@tmconsulting.sk