IT kurzy

Excel pre pokročilých

Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť používať pokročilé funkcie Excelu a zdokonaliť svoje znalosti v oblasti analýzy a vizualizácie dát.

Pre koho je program určený

Kurz je určený pre všetkých, ktorí:

  • sa chcú oboznámiť s rôznymi technikami práce s viacerými tabuľkami v Exceli a naučiť sa chrániť svoje dáta.
  • získať zručnosti v pokročilej práci s funkciami Excelu a naučiť sa automatizovať úlohy, čím ušetria čas a zlepší sa efektivita ich práce.

Obsahové zameranie programu

Formátovanie dokumentu so zameraním na podmienené formátovanie, formátovanie buniek na základe hodnôt, buniek obsahujúcich určitú hodnotu

Vzorce a funkcie (matematické, logické, textové…).

Relatívny, absolútny a zmiešaný odkaz. Práca s pomenovanými bunkami, pomenovanou oblasťou a správcom názvov.

Práca s údajovými tabuľkami – rýchle zoraďovanie, viac úrovňové zoraďovanie, zoraďovanie na základe vlastného zoznamu, filtrovanie údajov, filtrovanie na základe podmienky, vyhľadávanie, medzisúčty, výhody a nevýhody, vnorené medzisúčty, overenie údajov, nastavenie overovacích kritérií, rozbaľovací zoznam

10 pokročilých funkcií dôležitých pre profesionálnu prácu s programom Excel (5 určí lektor a 5 podľa dohody s účastníkmi).

Databázové funkcie – načítanie externých dát, triedenie dát, automatický a rozšírený filter, medzisúčty, overenie dát príp. zoskupenie a oddelenie riadkov a stĺpcov a pod.

Vzorce a funkcie

Ako si sprehľadniť prácu so vzorcami pomocou pomenovaní buniek

Manuálne definovanie názvov buniek

Automatické pomenovanie oblastí výberom dát

Použitie definovaných názvov vo vzorcoch

Používanie funkcií štatistických, matematických, databázových, logických, textových, pre dátum a čas, vyhľadávacích

Tvorba vlastných výrazov kombinovaním a vnáraním funkcií

Zobrazenie predchodcov a následníkov vzorcov, automatické vyhľadávanie chýb, vyhodnocovanie vzorcov

Podmienené formátovanie tabuliek

Bezpečnosť údajov

Zabezpečenie údajov na úrovni Súboru, Zošita, Hárku, Bunky

Overovanie vstupných hodnôt, ktoré je možné zadávať do buniek

Analýzy modelov

Použitie nástroja Hľadanie riešenia

Tvorba rôznych scenárov riešení pomocou nástroja Správca scenárov

Databázy

Tipy a triky pre rýchle pohybovanie sa a výber v rozsiahlych dátach

Práca s nástrojom Rozšírený filter

Definovanie kritérií pre číselné, textové aj dátumové hodnoty pomocou rozšíreného filtra

Eliminácia duplicitných hodnôt v databázach

Možnosti ručného aj automatického zoskupovania údajov

Analýzy databáz

Použitie nástroja Medzisúčty pre tvorbu analytických výstupov

Pravidlá pre korektnú prípravu dát pre použitie medzisúčtov

Pridanie viacerých súhrnných funkcií v medzisúčtoch

Podrobné nastavenia výstupov medzisúčtov

Rozsah vzdelávacieho programu

  • 24 hodín (1 hodina = 45 minút)
  • denná forma realizácie| 3 x 8 hodín | vyučovacie dni PON a STR | v čase 8.00 – 14:30

Spôsob ukončenia

  • Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Náš prístup ku vzdelávaniu

  • orientácia na potreby klienta, profesionálna príprava pre potreby praxe,
  • vzdelávanie realizované lektorom z praxe, intenzívnou dennou formou s využitím moderných on-line vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora,
  • každý účastník získa bezplatný prístup k učebným materiálom, prezentáciám a cvičným úlohám ešte 1 mesiac po skončení kurzu,
  • videoarchív – videozáznamy z jednotlivých dní zadarmo na 1 mesiac po skončení kurzu.

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, info@tmconsulting.sk

Rozsah kurzu 24 hodín

Najbližší termín 25.06.2024

Cena 486,00 EUR s DPH

Prihlásiť sa

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117info@tmconsulting.sk