IT kurzy

IT Security

Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o počítačovú bezpečnosť a chceli by sa jej venovať aj profesne ako technici, sysadmini a začínajúci etickí hackeri.

Miesto

  • Online

Forma

  • Večerný

Pre koho je program určený

Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o počítačovú bezpečnosť a chceli by sa jej venovať aj profesne ako technici, sysadmini a začínajúci etickí hackeri.

V prvej časti kurzu sa účastníci oboznámia so základnými konštrukčnými prvkami počítačov, ich diagnostikou, monitorovaním a technickými možnosťami v oblasti počítačovej bezpečnosti.

V druhej časti kurzu účastníci získajú poznatky o všetkých základoch počítačových sietí od kabeláže a topografie až po protokoly a ich možnosti a zraniteľnosti. Taktiež sa zamerajú na konfiguráciu routrov a switchov, WiFi sietí s praktickými cvičeniami cez sieť na vzdialenej sieti.

Tretia časť kurzu bude zameraná na zraniteľnosti a možné prístupy k počítačovej bezpečnosti. Účastníci budú monitorovať a chrániť sieť pred útokmi zvonku aj zvnútra. Bude im vysvetlená problematika konfigurácie firewallu, inštalácie pascí na hackerov a klasifikácie incidentov. Pomocou databáz budú hľadať informácie o vírusoch a malware. Užívatelia budú poučení o nástrojoch sociálneho inžinierstva. Účastníci tiež získajú poznatky o hranici súkromia a bezpečnosti.

Posledná časť kurzu bude venovaná zraniteľnostiam IoT zariadení. Účastníci budú skúmať ich možnosti, nastavenia a kriticky pristupovať k ich konštrukcií či využitiu. Vyhodnotí sa riziko prameniace z ich využitia pre bezpečnosť našej siete a možnosti využitia na nekalé účely.

Obsahové zameranie programu

PC Hardware

BIOS, BOOT konfigurácia a monitoring. Základné komponenty. Ďalšie komponenty. Virtualizácia, VM, RAID. Sieťové karty a káble. Porty a Protokoly. Bezdrôtové pripojenie. Iné pripojenia. Náradie.

Networking a správa

Základy routerov a prepínačov. Základy topológie siete. Prístup do siete. IP konektivita. IP Služby. IPSec, VPN. Konfigurácia routrov a manažovateľných switchov.

IT Security

Najčastejšie hrozby, útoky a zraniteľnosti. Zero Trust Networks. Fyzická bezpečnosť a šifrovanie. Oprávnenia a ochrana EndPointov. Ochrana pred vírusmi a malware. Firewall a nastavenia. Autentifikácia, kľúče a správa hesiel. Sledovanie siete. Honeypoty a Honeynety. Prevádzka a IR Incident Response. SEC IDS a IPS.

IOT Security

Slabé Heslá. Nezabezpečené sieťové služby. Ecosystem zariadení. Nemožnosť Updatu a patchovania. Použitie nevyhovujúceho a nezabezpečeného hardvéru, Nezabezpečené ukladanie a výmena dát.

Rozsah vzdelávacieho programu

  • 40 hodín (1 hodina = 45 minút)
  • Večerná forma realizácie| 8 x 5 hodín | vyučovacie dni PON a STR | v čase 17:00 – 21:00

Spôsob ukončenia

  • Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Náš prístup ku vzdelávaniu

  • orientácia na potreby klienta, profesionálna príprava pre potreby praxe,
  • vzdelávanie realizované lektorom z praxe, intenzívnou dennou formou s využitím moderných on-line vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora,
  • každý účastník získa bezplatný prístup k učebným materiálom, prezentáciám a cvičným úlohám ešte 1 mesiac po skončení kurzu,
  • videoarchív – videozáznamy z jednotlivých dní zadarmo na 1 mesiac po skončení kurzu.

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, info@tmconsulting.sk

Rozsah kurzu 40 hodín

Najbližší termín 10.06.2024

Cena 1 488,00 EUR s DPH

Prihlásiť sa

Ďalšie termíny

02.09.2024

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117info@tmconsulting.sk