IT kurzy

Java developer junior

Zoznámte sa s jedným z celosvetovo najpoužívanejších programovacích jazykov a staňte sa Java junior programátorom.

Miesto

 • Online

Forma

 • Večerný
 • Víkendový

Pre koho je program určený

Intenzívny online kurz je určený pre tých, ktorí sa chcú naučiť programovať v jazyku Java, ktorý je obľúbeným jazykom na tvorbu webových (hlavne) podnikových aplikácií, portálov a aplikácií pre mobilné zariadenia.
Kurz je určený pre všetkých, ktorí si chcú osvojiť základy programovacieho jazyka Java, princípy objektového programovania a tvorbu náročnejších webových aplikácií a naučiť sa všetko potrebné aby mohli začať svoju kariéru v IT sektore ako java developer junior. Kurz končí praktickým záverečným projektom, ktorým poslucháči potvrdia nadobudnuté vedomosti a znalosti v Java a ktorým sa budú môcť prezentovať aj pri pracovných pohovoroch.

Obsahové zameranie programu

 • Začíname s Javou – Úvod, inštalácia. Vlastnosti a princípy jazyka. Oboznámenie sa s vývojovým prostredím Intellij IDEA, príp. Eclipse IDE. Základné príkazy. Praktické úlohy.
 • Objektové programovanie – Princíp a zásady objektového programovania. Modifikátory triedy, metódy. Rozsah platnosti premenných. Abstraktné triedy, rozhrania.
 • Kolekcie – Typy kolekcií a rozdiely medzi nimi. Konverzia kolekcií a polí
 • Streamy – Čítanie a zápis súboru. Kategórie súborov. Serializácia objektov.
 • Testovanie – Ako nastaviť testovanie prostredníctvom frameworku JUnit. Použitie vhodných anotácií. Použitie debugging na odsledovanie správnosti zdrojového kódu.
 • Databázy – Čo je databáza a na čo slúži? Využitie relačných databáz v jazyku Java. Kategórie databáz a ich použitie v praxi. Úvod do jazyka MySQL, SQL. Tvorba databázy.
 • Dynamické stránky v Spring Boot – Popis architektúry MVC. Ako sa vyhnúť nevhodnému návrhu aplikácie a nebezpečnému kódu. Bezpečnosť v aplikácii. Tvorba CRUD aplikácie.
 • Verzionovanie zdrojového kódu – Verzionovanie zdrojového kódu, GIT, GITHUB. Sťahovanie a odosielanie súborov na GITHUB. Zdieľanie zmien medzi kolegami, porovnanie verzií.
 • Úvod do ďalších programovacích jazykov – základy Python, JavaScript

Rozsah vzdelávacieho programu

 • 230 vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút).
 • z toho 130 hodín online vyučovanie s lektorom a 100 hodín offline cvičenia, projekty a úlohy.
 • víkendová forma realizácie | 16 x 8 hodín | vyučovacie dni PIA – SO | PIA od 14:00, SO od 8:00
 • Večerná forma realizácie |26 x 5 hodín |vyučovacie dni PO – ŠTV | od 17:00

Spôsob ukončenia

 • Záverečná skúška on-line formou.
 • Praktický projekt.
 • Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • orientácia na potreby klienta,
 • profesionálna príprava pre potreby praxe,
 • vzdelávanie realizované lektorom z praxe, intenzívnou formou s využitím moderných on-line vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora,
 • každý účastník získa bezplatný prístup k učebným materiálom, prezentáciám a cvičným úlohám na obdobie 6 mesiacov po skončení kurzu,
 • videoarchív – videozáznamy z jednotlivých dní zadarmo na 6 mesiacov po skončení kurzu.

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, info@tmconsulting.sk

Rozsah kurzu 230 hodín

Najbližší termín 14.06.2024

Cena 1 840,00 EUR s DPH

Prihlásiť sa

Ďalšie termíny

17.06.2024

02.08.2024

16.09.2024

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117info@tmconsulting.sk