Staňte sa lektorom, ktorý inšpiruje a efektívne vzdeláva!

Miesto

 • Online

Forma

 • Denný
 • Večerný

Pre koho je program určený

Staňte sa lektorom, ktorý inšpiruje a efektívne vzdeláva!

Tento kurz je určený pre:
Začínajúcich lektorov: Získajte komplexný prehľad o teoretických základoch vzdelávania dospelých a praktické zručnosti pre úspešné vedenie kurzov.
• Skúsených lektorov: Prehĺbte si svoje vedomosti a zdokonaľte svoje lektorské zručnosti v súlade s najnovšími trendmi v oblasti vzdelávania dospelých.
• Pedagógov: Rozšírte si svoje pedagogické znalosti a obohaťte svoju pedagogickú prax o efektívne metódy a formy vzdelávania.
Každého, kto má záujem o splnenie kvalifikačných predpokladov potrebných na výkon lektorskej činnosti podľa Zákona č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V kurze sa dozviete:
• Aké sú teoretické základy vzdelávania dospelých: Pochopíte špecifiká učenia sa dospelých a bariéry, s ktorými sa stretávajú.
• Ako analyzovať vzdelávacie potreby a stanovovať ciele: Naučíte sa identifikovať potreby dospelých študentov a stanovovať reálne a merateľné ciele vzdelávania.
• Ako efektívne navrhovať obsah kurzu: Získate znalosti o rôznych typoch obsahu a metódach jeho výberu a štruktúrovania.
• Aké metódy a formy vzdelávania sú vhodné pre dospelých: Naučíte sa používať rôzne metódy a formy vzdelávania, ako sú prednášky, diskusie, simulácie, hry a ďalšie.
• Ako efektívne komunikovať s dospelými študentmi: Naučíte sa komunikačné techniky, ktoré podporujú aktívne učenie sa a motiváciu dospelých študentov.
• Ako využiť moderné technológie vo vzdelávaní dospelých: Získate prehľad o rôznych technologických nástrojoch a ich využití v edukačnom procese.

Kurz vedú skúsení lektori s praxou vo vzdelávaní dospelých. Vďaka pútavej a interaktívnej forme výučby si učivo rýchlo a ľahko osvojíte.

Neváhajte a prihláste sa už dnes! Investícia do vášho vzdelania sa vám mnohonásobne vráti v podobe vašich spokojných študentov a úspešnej lektorskej kariéry.

Vyučovanie prebieha riadenou on-line formou, účastníci majú možnosť bezprostredne komunikovať s lektormi. Zároveň majú účastníci k dispozícii off-line záznamy z jednotlivých stretnutí, študijné materiály a prezentácie.

Obsahové zameranie

Teoretické základy vzdelávania dospelých
Osobnosť a profesijné kompetencie lektora
Špecifiká učenia sa dospelých. Bariéry vo vzdelávaní dospelých
Analýza vzdelávacích potrieb a stanovenie cieľov
Stanovenie obsahu
Metódy a formy vzdelávania
Diagnostikovanie a hodnotenie vo vzdelávaní dospelých
Komunikácia vo vzdelávaní dospelých
Moderné technológie vo vzdelávaní dospelých
Praktická príprava

Rozsah vzdelávacieho programu

 • 100 hodín (1 hodina = 45 minút)
 • Denná forma realizácie|12,5 x 8 hodín | vyučovacie dni PON – PIA | 08:00 – 14:30 | 2x týždenne
 • Večerná forma realizácie|20 x 5 hodín |vyučovacie dni PON – ŠTV | 17:00 – 20:15 | 2 – 3x týždenne.

Miesto realizácie

on-line forma v prostredí aplikácie ZOOM v reálnom čase s lektorom z praxe
Účastník musí mať k dispozícii pripojenie na internet a zariadenie, prostredníctvom ktorého sa pripojí (počítač, notebook, tablet, mobil).

Spôsob ukončenia

 • Potvrdenie o akreditácii: Lektor
 • Číslo potvrdenia: 1790/2024/59/1
 • Potvrdenie vydalo Ministerstvo školstva SR dňa 29. apríla 2024

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • orientácia na potreby klienta, profesionálna príprava pre potreby praxe,
 • vzdelávanie realizované lektorom z praxe, intenzívnou dennou formou s využitím moderných on-line vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora,
 • každý účastník získa bezplatný prístup k učebným materiálom, prezentáciám a cvičným úlohám na obdobie 3 mesiacov po skončení kurzu,
 • videoarchív – videozáznamy z jednotlivých dní zadarmo ešte 3 mesiace po skončení kurzu.

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, info@tmconsulting.sk

Rozsah kurzu 100 hodín

Najbližší termín 17.06.2024

Cena 540,00 EUR s DPH

Prihlásiť sa

Ďalšie termíny

17.06.2024

09.09.2024

09.09.2024

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117info@tmconsulting.sk