Logistika

Logistika komplex

Modulový vzdelávací program je určený všetkým, ktorí majú záujem o kvalitnú odbornú teoretickú a praktickú prípravu pre prácu v oblasti logistiky.

Miesto

 • Online

Forma

 • Denný
 • Večerný

Pre koho je program určený

Modulový vzdelávací program je určený všetkým, ktorí majú záujem o kvalitnú odbornú teoretickú a praktickú prípravu pre prácu v oblasti logistiky.
Účastníci vzdelávacieho programu získajú ucelený prehľad o jednotlivých logistických procesoch a ich riadení, osvoja si najnovšie koncepcie skladového hospodárstva, a oboznámia sa s možnosťami využitia najnovších technológií v logistike s dôrazom na využitie informačných technológií v skladovom hospodárstve a naučia sa samostatne pracovať v prostredí aplikovaného logistického softvéru.
Súčasťou kurzu je aj riešenie zodpovedajúcich praktických úloh, prípadových štúdií a reálnych projektov.

Výučba je zabezpečená on-line formou lektorom z praxe.
Účastníci majú možnosť bezprostredne komunikovať s lektorom.

Obsahové zameranie

Modul: Základy logistiky – 24 hodín

Úvod do teórie logistiky. Distribučná logistika. Prognózovanie, plánovanie dopytu a riadenie zásob. Zákaznícky servis. Objednávky. Plánovanie, riadenie a optimalizácia dopravy.

Modul: Logistika distribúcie a skladové hospodárstvo – 24 hodín

Distribučná koncepcia. Funkcie, účel a druhy skladov. Prevádzka skladu. Skladová a manipulačná technika. Ľudský faktor v skladovom hospodárstve.

Modul: Informačné technológie v logistických procesoch – 40 hodín

Skladová evidencia. Vystavovanie a evidencia dokladov. Cenové ponuky. Ďalšie funkcie softvéru.

 

+ bonus: kurz VZV zdarma

Rozsah kurzu

 • 88 vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút)
 • Denná forma | vyučovacie dni pondelok až piatok | 8:00 – 14:30 | celkovo 11 dní.
 • Večerná forma | vyučovacie dni pondelok až štvrtok | 16:00 – 20:00 | celkovo 22 dní.

Spôsob ukončenia

 • Záverečná skúška on-line formou.
 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • orientácia na potreby klienta, profesionálna odborná príprava pre potreby praxe,
 • vzdelávanie realizované lektorom z praxe, intenzívnou dennou formou s využitím moderných on-line vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora,
 • sada študijných materiálov, prezentácie a riešené praktické príklady,
 • videoarchív – videozáznamy z jednotlivých dní,
 • follow up aktvity t.j. pokurzové bezplatné konzultačné a poradenské služby vo vybraných oblastiach po dobu 6 mesiacov po ukončení kurzu.

Akreditácia

 • Číslo potvrdenia: 1790/2022/53/1
 • Potvrdenie vydalo Ministerstvo školstva SR dňa 20. mája 2022

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, info@tmconsulting.sk

Rozsah kurzu 88 hodín

Najbližší termín 10.06.2024

Cena 1 478,40 EUR s DPH

Prihlásiť sa

Ďalšie termíny

11.06.2024

09.09.2024

16.09.2024

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117info@tmconsulting.sk