Logistika

Logistika štandard

Modulový vzdelávací program je určený všetkým, ktorí majú záujem o kvalitnú odbornú teoretickú a praktickú prípravu pre prácu v oblasti logistiky.

Miesto

  • Online

Forma

  • Denný
  • Večerný

Pre koho je program určený

Modulový vzdelávací program je určený všetkým, ktorí majú záujem o kvalitnú odbornú teoretickú a praktickú prípravu pre prácu v oblasti logistiky.

Účastníci vzdelávacieho programu získajú ucelený prehľad o jednotlivých logistických procesoch a ich riadení, osvoja si najnovšie koncepcie skladového hospodárstva a oboznámia sa s možnosťami využitia najnovších technológií v logistike s dôrazom na využitie informačných technológií v skladovom hospodárstve a naučia sa samostatne pracovať v prostredí aplikovaného logistického softvéru.

Súčasťou kurzu je aj riešenie zodpovedajúcich praktických úloh, prípadových štúdií a reálnych projektov.

Výučba je zabezpečená on-line formou lektorom z praxe.
Účastníci majú možnosť bezprostredne komunikovať s lektorom.

Obsahové zameranie

Modul: Logistika distribúcie a skladové hospodárstvo – 24 hodín

Distribučná koncepcia. Funkcie, účel a druhy skladov. Prevádzka skladu. Skladová a manipulačná technika. Ľudský faktor v skladovom hospodárstve.

Modul: Informačné technológie v logistických procesoch – 40 hodín

Skladová evidencia. Vystavovanie a evidencia dokladov. Cenové ponuky. Ďalšie funkcie softvéru.

 

+ bonus: kurz VZV zdarma

Rozsah kurzu

64 vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút)

Denná forma | vyučovacie dni pondelok až piatok | 8:00 – 14:30 | celkovo 8 dní.

Večerná forma | vyučovacie dni pondelok až štvrtok | 16:00 – 20:00 | celkovo 16 dní.

Spôsob ukončenia

Záverečná skúška on-line formou.

Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

Náš prístup ku vzdelávaniu

Orientácia na potreby klienta, profesionálna odborná príprava pre potreby praxe,

vzdelávanie realizované lektorom z praxe, intenzívnou dennou formou s využitím

moderných on-line vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora,

sada študijných materiálov, prezentácie a riešené praktické príklady,

videoarchív – videozáznamy z jednotlivých dní, follow up aktvity t.j. pokurzové bezplatné

konzultačné a poradenské služby vo vybraných oblastiach po dobu 6 mesiacov po ukončení

kurzu.

Akreditácia

Číslo potvrdenia: 1790/2022/53/1

Potvrdenie vydalo Ministerstvo školstva SR dňa 20. mája 2022

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, info@tmconsulting.sk

Rozsah kurzu 64 hodín

Najbližší termín 17.06.2024

Cena 960,00 EUR s DPH

1 075,20 EUR s DPH
Zľava
Prihlásiť sa

Ďalšie termíny

18.06.2024

02.09.2024

09.09.2024

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117info@tmconsulting.sk