Manažment a podnikanie

Manažérska akadémia

Ak hľadáte intenzívny kurz, ktorý vám pomôže zlepšiť vaše manažérske schopnosti a rozvinie vaše zručnosti pre vedenie tímu, náš on-line kurz Manažérskej akadémie je pre vás to pravé.

Miesto

 • Online

Forma

 • Večerný
 • Víkendový

Pre koho je program určený

 • Ak hľadáte intenzívny kurz, ktorý vám pomôže zlepšiť vaše manažérske schopnosti a rozvinie vaše zručnosti pre vedenie tímu, náš on-line kurz Manažérskej akadémie je pre vás to pravé.
 • Kurz je určený pre riadiacich pracovníkov, tímlídrov, supervízorov, líniových manažérov a výrobných majstrov a všetkých, ktorí chcú zlepšiť svoje schopnosti v efektívnej komunikácii, motivácii a vedení pracovných tímov, konštruktívnom riešení konfliktov, delegovaní, kontrole a hodnotení.
 • Vyučovanie prebieha on-line formou, kde účastníci majú možnosť bezprostrednej komunikácie s lektormi. Okrem toho získajú účastníci k dispozícii off-line záznamy z jednotlivých stretnutí, študijné materiály a prezentácie.
 • Prijmite výzvu a staňte sa efektívnym lídrom v práci. Registrujte sa na náš on-line kurz Manažérskej akadémie ešte dnes!

Obsahové zameranie

 • Efektívna komunikácia a asertivita (komunikačné a asertívne zručnosti) – 8 vyučovacích hodín
 • Vedenie ľudí a motivácia (leadership zručnosti) – 10 vyučovacích hodín
 • Konflikty a ich riešenie v praxi – 8 vyučovacích hodín
 • Manažérske nástroje v praxi (delegovanie, kontrola, hodnotenie) – 8 vyučovacích hodín
 • Time manažment, zvládanie stresu a záťažových situácií – 8 vyučovacích hodín
 • Prezentačné zručnosti – 8 vyučovacích hodín

Rozsah kurzu

 • 50  vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút).
 • Večerná forma realizácie |10 x 5 hodín |2x týždenne | od 17:00 – 21:00 hod.
 • Víkendová forma realizácie |6 x 8 – 9 hodín |vyučovací deň: Sobota | od 08:00 – 15:00 hod.

Použité metódy

 • Moderné sebazážitkové metódy výučby, ktoré umožňujú efektívne získavať individuálne skúsenosti a profesionálne zručnosti.

Spôsob ukončenia

 • Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Benefity

 • Diagnostika vlastného komunikačného a manažérskeho štýlu.
 • Role play – situačné riešenia v praxi.
 • Získanie a rozvoj vlastných manažérskych a komunikačných zručností.
 • Skupinová spätná väzba.
 • Individuálny koučovací rozhovor.

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • Orientácia na potreby klienta, profesionálna odborná príprava pre potreby praxe.
 • Vzdelávanie realizované intenzívnou formou s využitím moderných on-line vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora,
 • Každý účastník získa bezplatný prístup k učebným materiálom, prezentáciám a cvičným úlohám.
 • Videoarchív – videozáznamy z jednotlivých dní.

Tréneri

 • Profesionálne tímy našich konzultantov, trénerov, lektorov a koučov tvoria špičkoví odborníci z akademickej pôdy a komerčného sektora, ktorí majú potrebné vzdelanie a dlhoročné praktické skúsenosti so vzdelávaním dospelých a sú garantom odbornosti a kvality jednotlivých vzdelávacích produktov.

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, info@tmconsulting.sk

Rozsah kurzu 50 hodín

Najbližší termín 15.06.2024

Cena 1 260,00 EUR s DPH

Prihlásiť sa

Ďalšie termíny

17.06.2024

02.09.2024

07.09.2024

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117info@tmconsulting.sk