Manažment a podnikanie

Manažérske vzdelávanie vedúcich zamestnancov

Manažérske vzdelávanie je určené pre vedúcich štátnych zamestnancov, ktorí majú povinnosť takéto vzdelávanie absolvovať v zmysle §113 Zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Miesto

 • Online

Forma

 • Denný
 • Večerný

Pre koho je program určený

 • Manažérske vzdelávanie je určené pre vedúcich štátnych zamestnancov, ktorí majú povinnosť takéto vzdelávanie absolvovať v zmysle §113 Zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Vzdelávací program je zameraný na poskytnutie širokej palety vedomostí a zručností potrebných pre úspešné vedenie zamestnancov v štátnej správe. Účastníci sa zoznámia s najlepšími postupmi manažérskeho vedenia, komunikácie, tímovej spolupráce a riadenia zmien, ktoré sú relevantné pre efektívnu prácu v štátnej správe.
 • Kurz ponúka špecifické príklady a prípady z verejnej správy, čím umožňuje účastníkom aplikovať získané poznatky priamo na ich pracovné prostredie. Osvedčené stratégie a techniky manažmentu sú dôkladne analyzované a diskutované s cieľom posilniť schopnosti manažérov pri riadení štátnych organizácií.

Obsahové zameranie

Úloha manažéra vyplývajúca zo zákona č.55/2017 Z. z o štátnej službe
Vymedzenie pojmov a základné manažérske funkcie

 • Definícia manažérstva a jeho role v štátnych inštitúciách.
 • Rozlišovanie medzi manažérskymi a vedúcimi schopnosťami.

Vedenie ľudí a motivácia

 •  Efektívna komunikácia a zručnosti v rámci tímu.
 •  Riešenie konfliktov a budovanie tímovej kultúry.
 •  Techniky motivácie a vedenia tímu v štátnom prostredí.

Motivácia zamestnancov, hodnotenie

 • Identifikácia a rozvoj schopností zamestnancov.
 • Hodnotenie výkonu a riadenie výkonnosti v verejnej správe.
 • Prístupy k rozvoju zamestnancov a podpora ich kariérneho rastu.

Riadenie zmeny a inovácie

 • Stratégie a techniky riadenia zmien v štátnych organizáciách.
 • Podpora inovácií a agilných prístupov k zmene.

Etika a zodpovednosť manažérov vo verejnej správe

 • Etické zásady vedenia a riadenia vo verejnej správe.
 • Zodpovednosť manažérov voči spoločnosti a štátu.

Manažérske nástroje a technológie

 • Využitie manažérskych nástrojov a technológií pre efektívne riadenie štátnych inštitúcií.

Rozsah vzdelávacieho programu

 • 10 vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút).
 • Denná forma realizácie | 2 x 5 hodín | vyučovacie dni PON – PIA | v čase 08:30 – 11:30 hod.
 • Večerná forma realizácie | 2 x 5 hodín | vyučovacie dni PON – PIA | v čase 17:00 – 21:00 hod.

Spôsob ukončenia

 • Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • orientácia na potreby klienta, profesionálna príprava pre potreby praxe,
 • vzdelávanie realizované lektorom z praxe, intenzívnou formou s využitím moderných on-line vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora,
 • bezplatný prístup k študijným materiálom, prezentáciám a cvičným úlohám,
 • videoarchív – videozáznam vyučovania zadarmo na 1 mesiac po skončení kurzu.

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, info@tmconsulting.sk

Rozsah kurzu 10 hodín

Najbližší termín 17.06.2024

Cena 300,00 EUR s DPH

Prihlásiť sa

Ďalšie termíny

18.06.2024

02.09.2024

03.09.2024

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117info@tmconsulting.sk