Environmentálny manažment

Moderná záhradná architektúra

Hľadáte prácu v záhradníctve alebo chcete skrášliť vašu vlastnú záhradu?
Potom je pre vás tento kurz to pravé!

Miesto

 • Bratislava
 • Nitra

Forma

 • Denný

Pre koho je program určený

Hľadáte prácu v záhradníctve alebo chcete skrášliť vašu vlastnú záhradu?
Potom je pre vás tento kurz to pravé!

Kurz vám poskytne komplexné znalosti a zručnosti v oblasti:

 • Zakladanie záhrad a verejnej zelene: Naučíte sa, ako správne vybrať rastliny a substráty pre rôzne typy záhrad, ako založiť trávniky, ako vysádzať stromy a kríky a ako sa starať o záhradu počas celého roka.
 • Ošetrovanie okrasných drevín a kvetín: Získate poznatky o reze stromov a krov, o hnojení a ochrane rastlín pred chorobami a škodcami.
 • Zakladanie a ošetrovanie trávnikov: Naučíte sa, ako založiť trávnik, ako ho udržiavať v dobrom stave a ako ho chrániť pred burinou a chorobami.
 • Realizácia environmentálnych projektov a projektovanie zelene v súlade s aktuálnymi klimatickými zmenami a dopadom na životné prostredie.

Kurz je určený pre:

 • Ľudí, ktorí sa chcú venovať záhradníctvu ako profesii
 • Majiteľov domov a záhrad, ktorí chcú skrášliť svoje prostredie
 • Zamestnancov parkov a záhradníckych firiem

Po absolvovaní kurzu budete mať:

 • Odborné znalosti a zručnosti v oblasti záhradníctva
 • Odborný výcvik, ktorý vám pomôže nájsť prácu v záhradníctve
 • Možnosť založiť si vlastnú záhradnícku firmu

Kurz prebieha v teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti sa budete venovať štúdiu teoretických poznatkov z oblasti záhradníctva. V praktickej časti si tieto poznatky vyskúšate v praxi pri práci na záhrade.

Obsahové zameranie

Teoretické poznatky:

 • Botanika: stavba a fyziológia rastlín, poznanie okrasných drevín, kvetov a trávnatých rastlín
 • Pôdoveda: typy pôd, úprava pôdy, hnojenie
 • Ochrana rastlín: choroby a škodcovia rastlín, ich diagnostika a boj proti nim
 • Záhradnícka technika: používanie záhradníckych nástrojov a mechanizmov
 • Dizajn záhrad: základné princípy dizajnu záhrad, typy záhrad, realizácia environmentálnych projektov a projektovanie zelene v súlade s aktuálnymi klimatickými zmenami a dopadom na životné prostredie
 • Zákonodarstvo: platná legislatíva v oblasti záhradníctva

Praktické zručnosti:

 • Zakladanie záhrad: výber rastlín a substrátov, založenie trávnikov, výsadba stromov a krov
 • Ošetrovanie okrasných drevín a kvetín: rez stromov a krov, hnojenie, ochrana rastlín pred chorobami a škodcami
 • Zakladanie a ošetrovanie trávnikov: založenie trávnika, údržba trávnika, ochrana trávnika pred burinou a chorobami
 • Práca so záhradníckou technikou: používanie záhradných nástrojov a mechanizmov

Po absolvovaní kurzu bude účastník schopný:

 • Samostatne zakladať a udržiavať záhrady a verejnú zeleň
 • Ošetrovať okrasné dreviny a kvety
 • Zakladať a ošetrovať trávniky
 • Používať záhradnícku techniku
 • Dodržiavať platnú legislatívu v oblasti záhradníctva

Rozsah vzdelávacieho programu

 • 120 hodín, z toho 40 hodín teória a 80 hodín prax.
 • Vyučovanie v pracovných dňoch, celkovo 15 dní v čase 8:00 – 14:30.

Miesto realizácie

 • podľa požiadavky

Spôsob ukončenia

 • Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • orientácia na potreby klienta,
 • študijné materiály a písacie potreby pre každého klienta bezplatne.

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, info@tmconsulting.sk

Rozsah kurzu 120 hodín

Najbližší termín 25.06.2024

Cena 840,00 EUR s DPH

Prihlásiť sa

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117info@tmconsulting.sk