Účtovníctvo

Personalistika a mzdy s aplikáciou na PC

Personalistika a mzdové účtovníctvo v praxi.

Miesto

 • Online

Forma

 • Denný
 • Večerný

Pre koho je program určený

Kurz je určený pre tých, ktorí chcú získať a prehĺbiť si vedomosti v oblasti a mzdového účtovníctva a osvojiť si zásady vedenia mzdovej agendy s využitím výpočtovej techniky. Absolvent kurzu získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti o aktuálnej právnej úprave mzdového účtovníctva.

Obsahové zameranie programu

 • Absolvent modulu získa zručnosti v oblasti problematiky týkajúcej sa pracovno-právnych vzťahov, dokáže spracovať podklady pre výpočet mzdy a komplexne viesť mzdovú agendu vrátane registračných a oznamovacích povinností a komunikácie s príslušnými úradmi, ovláda problematiku zdaňovania príjmov zo závislej činnosti, dokáže správne zaúčtovať mzdy, odvody a dane z príjmov zo závislej činnosti.

Rozsah vzdelávacieho programu

 • 40 vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút).
 • Denná forma realizácie | vyučovacie dni PO – PIA | 08:00 – 14:30.
 • Večerná forma realizácie | vyučovacie dni PO – ŠTV | 16:00 – 20:15.

Spôsob ukončenia

 • Záverečná skúška on-line formou.
 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • Orientácia na potreby klienta.
 • Vzdelávanie realizované intenzívnou online formou s využitím moderných vyučovacích metód.
 • Výučba je zabezpečená lektorom z praxe.
 • Sada študijných materiálov pre každého klienta bezplatne.
 • Follow up aktvity t.j. pokurzové bezplatné konzultačné a poradenské služby vo vybraných oblastiach po dobu 1 mesiaca po ukončení kurzu.

Akreditácia

 • Potvrdenie o akreditácii: Účtovníctvo
 • Číslo potvrdenia: 1790/2022/53/2
 • Potvrdenie vydalo Ministerstvo školstva SR dňa 20. mája 2022

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, info@tmconsulting.sk

Rozsah kurzu 40 hodín

Najbližší termín 13.05.2024

Cena 240,00 EUR s DPH

Prihlásiť sa

Ďalšie termíny

20.05.2024

17.06.2024

18.06.2024

02.09.2024

02.09.2024

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117info@tmconsulting.sk