Účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo doplnené o modul aplikovaného softvéru.

Miesto

 • Online

Forma

 • Denný

Pre koho je program určený

Online kurz je určený pre tých, ktorí chcú získať a prehĺbiť si vedomosti v oblasti podvojného účtovníctva a osvojiť si zásady vedenia účtovnej agendy s využitím výpočtovej techniky. Absolvent kurzu získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti o aktuálnej právnej úprave účtovníctva, o dokumentácii účtovných prípadov, vystavovaní a vedení účtovných dokladov, zaúčtovaní účtovných prípadov a vedení účtovných kníh a naučí sa samostatne pracovať s vybraným účtovným programom.

Obsahové zameranie programu

 • Účtovníctvo ako súčasť informačného systému podniku
 • Majetok podniku a jeho zdroje. Oceňovanie majetku a záväzkov v účtovníctve
 • Dokumentácia účtovných prípadov
 • Zobrazenie kolobehu majetku podniku v účtovníctve
 • Sústava účtov v podvojnom účtovníctve
 • Rámcová účtová osnova a postupy účtovania podnikateľských subjektov
 • Účtové triedy 0 až 7 – dlhodobý majetok, zásoby, finančné účty, zúčtovacie vzťahy, kapitálové účty a dlhodobé záväzky, náklady, výnosy.
 • Riešenie súvislého príkladu z podvojného účtovníctva
 • Aplikovaný softvér

Rozsah vzdelávacieho programu

 • 160 vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút), celkovo 20 vyučovacích dní, 5 – 6 týždňov.
 • Vyučovanie on-line formou v pracovných dňoch, v čase 8:00 – 14:30.

Spôsob ukončenia

 • Záverečná skúška on-line formou.
 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • Orientácia na potreby klienta.
 • Vzdelávanie realizované intenzívnou on-line formou s využitím moderných vyučovacích metód.
 • Výučba je zabezpečená lektorom z praxe, prebieha formou videokonferencie v reálnom čase a účastníci majú možnosť bezprostredne komunikovať s lektorom.
 • Zároveň majú účastníci k dispozícii off-line záznamy z jednotlivých stretnutí, elektronické študijné materiály, prezentácie a riešené praktické príklady.
 • Sada študijných materiálov pre každého klienta bezplatne.
 • Follow up aktvity t.j. pokurzové bezplatné konzultačné a poradenské služby vo vybraných oblastiach po dobu 1 mesiaca po ukončení kurzu.

Akreditácia

 • Potvrdenie o akreditácii: Účtovníctvo
 • Číslo potvrdenia: 1790/2017/52/2
 • Potvrdenie vydalo Ministerstvo školstva SR dňa 26. mája 2017

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, info@tmconsulting.sk

Rozsah kurzu 160 hodín

Najbližší termín 20.05.2024

Cena 672,00 EUR s DPH

Prihlásiť sa

Ďalšie termíny

10.06.2024

02.09.2024

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117info@tmconsulting.sk