Administratíva

Právne minimum pracovníka v samospráve

Zaujímate sa o prácu v oblasti samosprávy a máte záujem o zdokonalenie svojich právnych vedomostí? Tento kurz vám poskytne všetky nevyhnutné znalosti a zručnosti na dosiahnutie úspechu vo vašej kariére.

Miesto

 • Online

Forma

 • Denný
 • Večerný

Pre koho je program určený

Zaujímate sa o prácu v oblasti samosprávy a máte záujem o zdokonalenie svojich právnych vedomostí? Tento kurz vám poskytne všetky nevyhnutné znalosti a zručnosti na dosiahnutie úspechu vo vašej kariére. Po absolvovaní kurzu budete ovládať základné právne princípy a právny rámec samosprávy, budete schopný aplikovať zákonné predpisy v praxi a budete mať prehľad o právnych postupoch v samosprávnych orgánoch. Okrem toho sa oboznámite s právami a povinnosťami pracovníka v samospráve, vrátane efektívnej komunikácie s verejnosťou.
Vyučovanie prebieha riadenou on-line formou, účastníci majú možnosť bezprostredne komunikovať s lektormi. Zároveň majú účastníci k dispozícii off-line záznamy z jednotlivých stretnutí, študijné materiály, prezentácie a riešené praktické príklady.

Obsahové zameranie

 • Úvod do právneho rámca samosprávy
 • Relevantné právne normy a ich aplikácia
 • Práva a povinnosti pracovníka v samospráve
 • Riadenie a správa
 • Právne aspekty práce s verejnosťou
 • Riešenie právnych otázok a konfliktov
 • Praktické cvičenia a príklady

Odporúčame ako nadstavbu na kurzu „Administratívny pracovník“

Rozsah kurzu

 • 24 hodín (1 hodina = 45 minút)
 • Denná forma realizácie|3 x 8 hodín | vyučovacie dni PON – PIA | 08:00 – 14:30
 • Večerná forma realizácie|6 x 4 hodiny |vyučovacie dni PON – ŠTV | 17:00 – 20:15 | 3x týždenne.

Spôsob ukončenia

 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • orientácia na potreby klienta, profesionálna príprava pre potreby praxe,
 • vzdelávanie realizované lektorom z praxe, intenzívnou dennou formou s využitím moderných on-line vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora,
 • každý účastník získa bezplatný prístup k učebným materiálom, prezentáciám a cvičným úlohám na obdobie 3 mesiacov po skončení kurzu,
 • videoarchív – videozáznamy z jednotlivých dní zadarmo ešte 3 mesiace po skončení kurzu.

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, info@tmconsulting.sk

Rozsah kurzu 24 hodín

Najbližší termín 10.06.2024

Cena 240,00 EUR s DPH

Prihlásiť sa

Ďalšie termíny

17.06.2024

09.09.2024

16.09.2024

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117info@tmconsulting.sk