Projektový manažment

Projektový manažment štandard

Kurz je určený pre začínajúcich projektových manažérov ale aj pre profesionálov, ktorí chcú zlepšiť svoje praktické zručnosti v oblasti manažmentu projektov a zvýšiť svoju efektivitu.

Miesto

 • Online

Forma

 • Denný
 • Večerný

Pre koho je program určený

Kurz je určený pre začínajúcich projektových manažérov ale aj pre profesionálov, ktorí chcú zlepšiť svoje praktické zručnosti v oblasti manažmentu projektov a zvýšiť svoju efektivitu. Kurz je prínosný pre každého, kto sa chce naučiť efektívne plánovať, implementovať a riadiť projekty financované z EU fondov.
Absolvent kurzu bude vedieť definovať ciele projektu, spravovať dokumentáciu, monitorovať jeho priebeh, poznať legislatívu relevantnú pre túto oblasť. V kurze získate znalosti a zručnosti potrebné pre prácu v rôznych oblastiach ako projektový manažér, asistent projektového manažéra alebo člen projektového tímu.
Vyučovanie prebieha riadenou on-line formou, účastníci majú možnosť bezprostredne komunikovať s lektormi. Zároveň majú účastníci k dispozícii off-line záznamy z jednotlivých stretnutí, študijné materiály, prezentácie a riešené praktické príklady.

Obsahové zameranie

Metodika tvorby projektov – 30 hodín
Projektový cyklus a jeho riadenie. Metodológia tvorby projektu. Podporné dokumenty k projektu.

Administrácia projektu – 10 hodín
Projektová dokumentácia. Etapa spustenia. Realizačná fáza. Etapa ukončenia projektu.

Monitoring a evaluácia projektu – 10 hodín
Ciele a spôsoby monitorovania a evaluácie projektov. Nástroje a indikátory monitorovania.

Základy legislatívy pre projektového manažéra – 10 hodín
Zákonný rámec projektového manažmentu – právne predpisy a právne prostredie

Rozsah kurzu

 • 60 hodín (1 hodina = 45 minút)
 • Denná forma realizácie|6 x 10 hodín | vyučovacie dni PON – PIA | 08:00 – 14:30 | 1 – 2x týždenne.
 • Večerná forma realizácie|12 x 5 hodín |vyučovacie dni PON – ŠTV | 17:00 – 20:15 | 2 – 3x týždenne.

Spôsob ukončenia

 • Záverečná skúška on-line formou.
 • Potvrdenie o akreditácii: Projektový manažment
 • Číslo potvrdenia: 1790/2024/59/3
 • Potvrdenie vydalo Ministerstvo školstva SR dňa 29. apríla 2024

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • orientácia na potreby klienta, profesionálna príprava pre potreby praxe,
 • vzdelávanie realizované lektorom z praxe, intenzívnou dennou formou s využitím moderných on-line vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora,
 • každý účastník získa bezplatný prístup k učebným materiálom, prezentáciám a cvičným úlohám na obdobie 3 mesiacov po skončení kurzu,
 • videoarchív – videozáznamy z jednotlivých dní zadarmo ešte 3 mesiace po skončení kurzu.

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, info@tmconsulting.sk

Rozsah kurzu 60 hodín

Najbližší termín 17.06.2024

Cena 900,00 EUR s DPH

Prihlásiť sa

Ďalšie termíny

24.06.2024

09.09.2024

16.09.2024

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117info@tmconsulting.sk