Manažment a podnikanie

Rozvoj predajných zručností

Zdokonaľte svoje komunikačné schopnosti, naučte sa budovať silné vzťahy so zákazníkmi, zvýšte svoju produktivitu a rozvíjajte svoju profesionálnu kariéru s nami v kurze Rozvoj predajných zručností a získate náskok pred konkurenciou a posuniete svoje predajné zručnosti na novú úroveň.

Forma

 • Denný

Pre koho je program určený

Zdokonaľte svoje komunikačné schopnosti, naučte sa budovať silné vzťahy so zákazníkmi, zvýšte svoju produktivitu a rozvíjajte svoju profesionálnu kariéru s nami v kurze Rozvoj predajných zručností a získate náskok pred konkurenciou a posuniete svoje predajné zručnosti na novú úroveň.

Počas kurzu získate praktické zručnosti, ktoré môžete ihneď uplatniť v praxi. Učíte sa od skúsených lektorov, ktorí vám pomôžu dosiahnuť vaše ciele.

Obsahové zameranie

 • Profesionalita pracovníka
  Ako si vytvoriť pozitívny prístup k zákazníkovi
  Dôležitosť prvej minúty (pozitívne pôsobenie na podvedomie zákazníka)
  Štandardy správania sa k hosťom (pozdrav, privítanie, rozlúčenie sa, poďakovanie za návštevu).
  Špecifiká poskytovania služieb a komunikácie so zákazníkom.
 • Typológia zákazníka
  Poznanie typológie zákazníka, identifikácia očakávaní
  Štýly ovplyvňovania
 • Interpersonálna komunikácia
  Neverbálne prejavy správania
  Verbálna komunikácia, komunikačné kanály
  Prijímanie informácií, aktívne počúvanie
  Techniky kladenia otázok, reagovanie na otázky
  Chyby posudzovania, spätná väzba
 • Tréning komunikačných zručností v styku so zákazníkom
  Prvý dojem
  Neverbálne signály
  Spracovanie emócií
  Zisťovanie potrieb
  Empatia
  Pozitívne formulácie
  Overovanie pochopenia

Rozsah vzdelávacieho programu

 • 16 hodín | 2 dni

Miesto realizácie

Podľa požiadavky

 • Prezenčné otvorené kurzy
 • Online otvorené kurzy
 • Uzavreté vnútrofiremné tréningy

Spôsob ukončenia

 • Certifikát o absolvovaní tréningového programu.

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • orientácia na potreby klienta, profesionálna príprava pre potreby praxe,
 • vzdelávanie realizované lektorom z praxe, intenzívnou formou s využitím moderných  vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora,
 • študijné materiály v cene.

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, info@tmconsulting.sk

Rozsah kurzu 24 hodín

Najbližší termín 19.06.2024

Cena 720,00 EUR s DPH

Prihlásiť sa

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117info@tmconsulting.sk