Environmentálny manažment

Stavebný zákon a súvisiace právne predpisy

Kurz je určený pre širokú škálu účastníkov, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaoberajú stavebnou činnosťou. Kurz je vhodný pre projektantov, stavebných inžinierov, povoľovacie orgány, dodávateľov stavebných prác a vlastníkov nehnuteľností.

Miesto

 • Bratislava
 • Nitra

Forma

 • Denný

Pre koho je program určený

Kurz je určený pre širokú škálu účastníkov, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaoberajú stavebnou činnosťou a ktorí potrebujú:

 • Získať komplexný prehľad o stavebnom zákone a jeho aplikácii v praxi.
 • Naučiť sa aplikovať stavebný zákon vo svojej profesii.
 • Predchádzať chybám pri realizácii stavieb a zaistiť ich bezpečnosť.
 • Zvýšiť si svoje znalosti a zručnosti v oblasti stavebnej činnosti.

Kurz je vhodný pre:

 • projektantov:
  Získate komplexný prehľad o stavebnom zákone a jeho dopadoch na projektovanie stavieb. Naučíte sa aplikovať stavebný zákon pri tvorbe projektovej dokumentácie. Získate zručnosti v oblasti povoľovania stavieb a budete vedieť komunikovať so stavebnými úradmi.
 • stavebných inžinierov:
  Získate hlboké znalosti stavebného zákona a jeho požiadaviek na realizáciu stavieb. Naučíte sa predchádzať chybám pri realizácii stavieb a budete vedieť zaistiť ich bezpečnosť. Získate zručnosti v oblasti kolaudácie stavieb a budete vedieť komunikovať so stavebnými úradmi.
 • povoľovacie orgány:
  Získate komplexný prehľad o stavebnom zákone a jeho aplikácii v povoľovacom procese. Naučíte sa správne posudzovať projektovú dokumentáciu a vydávať stavebné povolenia. Získate zručnosti v oblasti komunikácie s účastníkmi stavebného procesu.
 • dodávateľov stavebných prác:
  Získate základné znalosti stavebného zákona a jeho požiadaviek na realizáciu stavieb. Naučíte sa predchádzať chybám pri realizácii stavieb a budete vedieť zaistiť ich bezpečnosť. Získate zručnosti v oblasti dodržiavania stavebných predpisov a noriem.
 • vlastníkov nehnuteľností:
  Získate základné znalosti stavebného zákona a jeho vplyvu na nakladanie s nehnuteľnosťami. Naučíte sa správne postupovať pri realizácii stavebných úprav a rekonštrukcií. Získate informácie o tom, aké sú ich práva a povinnosti v súvislosti so stavebnou činnosťou.

Obsahové zameranie

Úvod – aktuálny stav, súvisiace predpisy, základné pojmy
Členenie stavieb, kategorizácia stavieb a ich vplyv na projektovanie, povoľovanie a uskutočňovanie stavieb
Oprávnenie na uskutočňovanie stavieb a vybrané činnosti vo výstavbe
Všeobecné a špeciálne stavebné úrady, dotknuté orgány
EIA vo väzbe k územnému konaniu, stavebnému konaniu a kolaudačnému konaniu

Územné konanie

 • náležitosti návrhu
 • účastníci konania
 • priebeh konania
 • rozhodnutie

Stavebné konanie

 • náležitosti žiadosti
 • účastníci konania
 • priebeh konania
 • rozhodnutie

Kolaudačné konanie

 • náležitosti žiadosti
 • účastníci konania
 • priebeh konania
 • rozhodnutie

Iné ustanovenia stavebného zákona podľa aktuálnej potreby
Súvisiace právne predpisy a ich praktická aplikácia
Sankcie, pokuty

Rozsah vzdelávacieho programu

 • 16 hodín
 • Vyučovanie v pracovných dňoch v čase 8:00 – 14:30.

Miesto realizácie

 • podľa požiadavky

Spôsob ukončenia

 • Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • orientácia na potreby klienta,
 • študijné materiály a písacie potreby pre každého klienta bezplatne.

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, info@tmconsulting.sk

Rozsah kurzu 16 hodín

Najbližší termín 26.06.2024

Cena 600,00 EUR s DPH

Prihlásiť sa

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117info@tmconsulting.sk