Manažment a podnikanie

Zvládanie stresu a prevencia syndrómu vyhorenia

Získajte kontrolu nad stresom a posilnite svoje duševné zdravie.

Forma

 • Denný

Pre koho je program určený

Získajte kontrolu nad stresom a posilnite svoje duševné zdravie.
V kurze Zvládanie stresu a prevencia syndrómu vyhorenia sa naučíte efektívne zvládať stres a nájsť spôsoby, ako si udržať pokojnú myseľ aj v náročných situáciách; osvojíte si metódy relaxácie s využitím rôznych techník; získate poznatky o tom ako byť odolným voči stresu a záťaži a taktiež si osvojíte efektívne techniky riadenia svojho pracovného času.

Obsahové zameranie

 • Úvod do problematiky stresu
  Definícia stresu a jeho vplyv na fyzické a psychické zdravie.
  Faktory a príčiny stresu v práci:
  Vysoká pracovná záťaž a nízke platy.
  Kontakt s náročnými klientmi a občanmi.
  Politický tlak a neustále zmeny v legislatíve.
  Nedostatok personálu a materiálneho vybavenia.
  Rozpoznanie symptómov stresu a syndrómu vyhorenia.
 • Techniky relaxácie a zvládania stresu v praxi
  Dýchacie techniky a progresívna svalová relaxácia s ukážkami a nácvikom.
  Mindfulness a meditácia s aplikáciou na zvládnutie stresových situácií.
  Vizualizácia a relaxačné techniky s príkladmi.
 • Zdravé pracovné návyky a prevencia syndrómu vyhorenia
  Stanovovanie priorít a efektívne riadenie času.
  Asertivita a komunikácia v stresových situáciách – nácvik a simulácie.
  Zdravá strava, dostatok spánku a pohybová aktivita s ohľadom na náročný pracovný harmonogram.
  Work-life balance a budovanie zdravých hraníc medzi prácou a súkromným životom s poukázaním na riziká prepracovania.
 • Záverečná diskusia a reflexia
  Zhrnutie a zopakovanie kľúčových poznatkov z tréningu s fokusom na ich aplikáciu v praxi.
  Priestor na otázky a individuálne konzultácie s ohľadom na špecifické
  problémy účastníkov v práci.
  Vytváranie plánu na implementáciu naučených techník do praxe.

Rozsah vzdelávacieho programu

 • 16 hodín | 2 dni

Miesto realizácie

Podľa požiadavky

 • Prezenčné otvorené kurzy
 • Online otvorené kurzy
 • Uzavreté vnútrofiremné tréningy

Spôsob ukončenia

 • Certifikát o absolvovaní tréningového programu.

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • orientácia na potreby klienta, profesionálna príprava pre potreby praxe,
 • vzdelávanie realizované lektorom z praxe, intenzívnou formou s využitím moderných  vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora,
 • študijné materiály v cene.

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, info@tmconsulting.sk

Rozsah kurzu 16 hodín I 2 dni

Najbližší termín 22.07.2024

Cena 480,00 EUR s DPH

Prihlásiť sa

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117info@tmconsulting.sk