IT kurzy

Tvorba multimédií

Kurz je určený všetkým účastníkom, ktorí majú záujem o tvorbu a úpravu graficky pútavých a obsahovo zaujímavých multimediálnych príspevkov, krátkych propagačných videí a materiálov pre potreby e-shopu, web stránky a propagácie na sociálnych sieťach.

Miesto

 • Online

Forma

 • Večerný
 • Víkendový

Pre koho je program určený

Kurz je určený všetkým účastníkom, ktorí majú záujem o tvorbu a úpravu graficky pútavých a obsahovo zaujímavých multimediálnych príspevkov, krátkych propagačných videí a propagačných materiálov pre potreby e-shopu, webovej stránky a propagácie na sociálnych sieťach.
Účastníci sa naučia pracovať s online nástrojom Canva, programom DaVinci Resolve a s profesionálnym grafickým programom Adobe Photoshop a PhotoPea.

Obsahové zameranie programu

 • Tvorba propagačných materiálov prostredníctvom online nástroja Canva – Úvod a popis prostredia nástrojov na tvorbu propagačných materiálov. Tvorba statického obsahu ako sú postery, prezentácie, bannery, infografiky, brožúry, newslettre, príspevky, multimediálny obsah. Inšpirácie. Odporúčania. Typy propagačných materiálov. Vhodné šablóny. Textový a grafický obsah, rozloženie a úprava grafických a textových objektov. Praktická tvorba predlohy propagačného materiálu, tlač a export.
 • Úprava fotografií prostredníctvom profesionálneho programu Adobe Photoshop a Photopea – Popis prostredia Adobe Photoshop. Práca s obrázkami, textami, vrstvami, efektmi. Praktické cvičenia. Príprava krátkeho letáka a jednoduchej fotomontáže. Export obrázkov. Dôležité odkazy.
 • Tvorba krátkeho propagačného videa – Inšpirácie pri tvorbe videa. Zvukové, obrazové a technické zdroje. Import videa. Správna strihová skladba. Spracovanie videa v prostredí DaVinci Resolve, CapCut. Pridávanie titulkov, prechodových efektov. Základný color grading. Export filmu pre rôzne médiá. Realizácia filmového diela prostredníctvom vlastnej kamery alebo mobilného telefónu.

Rozsah vzdelávacieho programu

 • 230 vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút).
 • z toho 130 hodín online vyučovanie s lektorom a 100 hodín offline cvičenia, projekty a úlohy.
 • Večerná forma realizácie |26 x 5 hodín |vyučovacie dni PO – ŠTV | od 17:00
 • Víkendová forma realizácie | 16 x 8 hodín | vyučovacie dni PIA – SOB | PIA od 14:00, SOB od 8:00

Spôsob ukončenia

 • Záverečná skúška on-line formou.
 • Praktický projekt.
 • Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • orientácia na potreby klienta,
 • profesionálna príprava pre potreby praxe,
 • vzdelávanie realizované lektorom z praxe, intenzívnou formou s využitím moderných on-line vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora,
 • každý účastník získa bezplatný prístup k učebným materiálom, prezentáciám a cvičným úlohám na obdobie 6 mesiacov po skončení kurzu,
 • videoarchív – videozáznamy z jednotlivých dní zadarmo na 6 mesiacov po skončení kurzu.

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, info@tmconsulting.sk

Rozsah kurzu 230 hodín

Najbližší termín 24.05.2024

Cena 1 840,00 EUR s DPH

Prihlásiť sa

Ďalšie termíny

17.06.2024

02.09.2024

06.09.2024

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117info@tmconsulting.sk