Manažment a podnikanie

Vedenie ľudí a motivácia

Staňte sa lídrom, ktorý inšpiruje a motivuje!

Forma

 • Denný

Pre koho je program určený

Staňte sa lídrom, ktorý inšpiruje a motivuje!

Intenzívny kurz Vedenie ľudí a motivácia vám pomôže rozvíjať svoje manažérske zručnosti a posilniť svoj vplyv na pracovisku; získať hlbšie poznanie seba samého a svojho manažérskeho štýlu; naučiť sa efektívne viesť ľudí a motivovať ich k dosiahnutiu cieľov; zlepšiť svoje komunikačné zručnosti a budovať silné pracovné tímy; zvýšiť produktivitu a efektivitu práce.

Investujte do svojho rozvoja a staňte sa lídrom, akým chcete byť!

Obsahové zameranie

 • Osobnosť manažéra a poznanie vlastného manažérskeho štýlu
  Cvičenie na sebapoznanie a sebarozvoj
  Vnútorná motivácia
 • Efektívne vedenie ľudí
  Rôzne štýly vedenia a ich situačné využitie
  Komunikácia manažéra v pracovnom tíme, kontrola, ocenenie, delegovanie, konštruktívna kritika
  Odhad osobnostných charakteristík spolupracovníkov
 • Komunikácia s pracovníkmi
  Precvičovanie vybraných komunikačných zručností, neverbálna komunikácia
 • Motivácia pracovníkov
  Poznávanie osobnosti pracovníkov a ich predpoklady pre rôzne typy úloh
  Teórie motivácie a ich využitie v manažérskej praxi
  Ako získať pracovníkov pre splnenie úloh – formulácia cieľov
  Ako viesť motivačný rozhovor s pracovníkom
  Úloha osobnosti manažéra pri motivácií pracovníkov
  Význam pozitívnej spätnej väzby v práci manažéra
  Vyvolanie aktivity a jej nasmerovanie k požadovanému cieľu
  Delegovanie ako nástroj motivácie
  Vytypovanie úloh vhodných pre delegovanie
  Ako správne delegovať pracovníkom úlohy – vedenie rozhovoru s cieľom delegovať

Rozsah vzdelávacieho programu

 • 16 hodín| 2 dni

Miesto realizácie

Podľa požiadavky

 • Prezenčné otvorené kurzy
 • Online otvorené kurzy
 • Uzavreté vnútrofiremné tréningy

Spôsob ukončenia

 • Certifikát o absolvovaní tréningového programu.

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • orientácia na potreby klienta, profesionálna príprava pre potreby praxe,
 • vzdelávanie realizované lektorom z praxe, intenzívnou formou s využitím moderných  vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora,
 • študijné materiály v cene.

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, info@tmconsulting.sk

Rozsah kurzu 16 hodín

Najbližší termín 18.06.2024

Cena 480,00 EUR s DPH

Prihlásiť sa

V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117info@tmconsulting.sk